Urbár Dražkovce

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Urbárskej lesnej pozemkovej spoločnosti Dražkovce. Prostredníctvom tejto stránky Vás budeme informovať o záležitostiach týkajúcich sa urbáru v tejto obci. Na stránke nájdete základné platné dokumenty a históriu spoločnosti.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti
na stihnutie tu:

Zmluva o pozemkových spoločenstvách

Kontakty

Jozef Ivaška

Diaková 68

038 02 Dražkovce

Tel.: 0915 890 692

Mapa